Co to jest ogranicznik prędkości
Ogranicznik prędkości to urządzenie bezpieczeństwa czuwa aby ustalona maksymalna prędkość wózka widłowego nie została przekroczona. Dokonuje pomiaru szybkości maszyny z napędem silnikowym oraz w sposób pośredni lub bezpośredni ogranicza jej wartość.

Ograniczniki prędkości pośrednie w sposób bezinwazyjny wymuszają na osobie kierującej dostosowanie prędkości do panujących przepisów ruchu poprzez:

 • włączenie jasnego koguta ostrzegawczego
 • włączenie głośnej syreny ostrzegawczej

Nowoczesne pośrednie systemy ograniczania prędkości dają możliwość zmiany nastaw maksymalnej prędkości zależnej od danej strefy lub kierunku jazdy. Np. na hali prędkość wózka widłowego nie może przekroczyć 5km/h zaś na terenie otwartym 12 km/h. Jazda do przodu może odbywać się z prędkością 10km/h zaś do tyłu 4 km/h. Stosowanie ograniczników prędkości bezpośrednich dla maszyn z silnikiem spalinowym jest podyktowane przepisami ruchu drogowego. Np. ciągniki rolnicze bez homologacji obecnie mogą poruszać się po drogach publicznych z maksymalną prędkością wynoszącą 30 km/h. Te z homologacją 40 km/h.

Działanie urządzenia bezpośrednio wpływającego na ograniczenie w sposób czynny maksymalnej prędkości poruszania się maszyny lub pojazdu jest realizowane poprzez:

 • wyłączenie wtrysków paliwa - pojazdy samochodowe osobowe, ciągniki rolnicze
 • komputerowe sterowanie mocą silnika elektrycznego - wózki widłowe z silnikiem elektrycznym
 • odcięcia zapłonu świec - wózki widłowe z silnikiem spalinowym
 • serwomechanizm zamontowany na pedale gazu - wózki widłowe z silnikiem spalinowym
 • blokadę montowaną na skrzynię biegów - koparko-ładowarki, ciągniki rolnicze

Zamontowanie nieseryjnego bezpośredniego ogranicznika prędkości jest bardzo trudne pod kątem wymaganych formalności ze względu na to że ingeruje on w kostrukcję maszyny. W związku z tym wymagane są szczegółowe badania, zezwolenia producenta danej maszyny lub pojazdu oraz ostateczny certyfikat potwierdzający poprawność działania całego systemu. Dlatego systemy pośredniego ograniczania prędkości stosowane są w każdej maszynie, która seryjnie nie została w niego wyposażona.

BHP maszyn kołowych

Z obserwacji przeprowadzonych w zakładach produkcyjnych i spedycyjnych wynika, że największym zagrożeniem wypadków z udziałem maszyn kołowych jest nadmierna prędkość oraz zbyt wysoka dynamika pracy . Wbrew powszechnej interpretacji przepisów BHP pierwszym organem dopuszczającym maszyny kołowe do użytkowania jest pracodawca , a nie dozór techniczny. To zatrudniający ma obowiązek ustalenia wszelkich zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, tak aby stworzyć pełne zakładowe bezpieczeństwo. Dotyczy to wyznaczenia ścieżek bezpieczeństwa, wyjść ewaukacyjnych oraz granicznych prędkości dla maszyn jezdnych w danych strefach.
Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo panujące w zakładzie pracy regulowane przepisami kodeksu cywilnego jak i karnego.
Zwyczajowe pozwolenie UDT umożliwia codzienną pracę wózków widłowych, jednak w żaden sposób nie chroni pracodawcy przed konsekwencjami w razie wypadku. Ciągłe presonalne kontrolowanie operatorów maszyn nie jest możliwe bez systemów nadzorujących. Konieczność stosowania elektronicznych urządzeń alarmujących nie wynika tylko z potrzeby podnoszenia standardów bezpieczeństwa ale również zapisów ustawowych.

Elektroniczne systemy kontroli i ostrzegania

Stosowanie elektronicznych sygnalizatorów w maszynach kołowych całkowicie eliminuje niepożądane i niebezpieczne praktyki operatorów. Wymusza pełne przestrzeganie ustalonych warunków pracy pod kątem prędkości oraz dynamiki. Dzięki stosowaniu takich rozwiązań spełnienia się podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Produkty


Każde poniższe urządzenie może pełnić rolę ogranicznika pośredniego jak i bezpośredniego.
To jaką funkcję będzie spełniać jest uzależnione od doboru peryferii - elementów wykonawczych.

ogranicznik prędkości wózka widłowego

ML-2SC-2

Przemysłowy prędkościomierz pracujący z najwyższą precyzją. Wykrywa każdorazowe przekraczanie bezpiecznej prędkości. Najczęściej stosowany do wózków widłowych. Posiada dwa wyjścia sterujące, które służą do załączania np. syreny,koguta,odcięcia paliwa. Dwa wejścia sygnałowe to informacja o prędkości oraz ruch maszyny przód/tył.

Pomiary:
 • droga 000.000 km - 00000 km
 • prędkość 000.0 km/h (ML-2SC-2-GPS wyposażony w prędkosciomierz GPS)
 • 2 sterujące wyjścia przekaźnikowe
 • różne progi prędkości np. 5.2 km/h włączenie koguta LED, 5.6 km/h włączenie syreny alarmowej
 • dowolne nastawy oraz opóźnienia aktywacji świetlnej i akustycznej np. 5 km/h włączenie koguta LED, jeśli prędkość nie zmaleje przez kolejne 3 sekundy włączenie syreny alarmowej
 • podział na strefy bezpieczeństwa hala/teren, przód/tył
wyświetlacz wózka widłowego

ESR-17

Komputer pokładowy z funkcjami ograniczania i kontroli prędkości. Sprzedawany i konfigurowany pod zamówienie.

Wybrane pomiary:
 • droga 000.000 km - 00000 km
 • prędkość 000.0 km/h
 • zużycie paliwa
 • rejestracja przekraczania prędkości
 • możliwość współpracy z czujnikami wysokości widelca, wstrząsu, ciśnienia, temperatury
 • 3 sterujące wyjścia przekaźnikowe
 • 4 progi prędkości z dowolną konfiguracją prędkości,czasu,strefy
 • podział na strefy bezpieczeństwa hala/teren, przód/tył
ogranicznik prędkości

SSM-12G

Wielofunkcyjne urządzenie używane jako wskaźnik parametrów pracy maszyn z wbudowanymi funkcjami ogranicznika i sygnalizatora przekraczania prędkości. Rejestruje czas pracy, sposób użytkowania maszyny i wiele innych ważnych parametrów.

Pomiary:
 • Wyświetlacz LCD
 • Precyzyjny i szybki prędkościomierz GPS
 • Precyzyjny prędkościomierz tradycyjny
 • Precyzyjny obrotomierz
 • Pomiar drogi
 • Licznik motogodzin
 • Licznik roboczogodzin
 • Sterowanie przekaźnikowe - dowolna konfiguracja
 • Wskaźnik analogowy - możliwość współpracy z czujnikami wysokości widelca, wstrząsu, ciśnienia, temperatury
 • Hasło administratora
 • Dwa niezależne rejestry dla każdego pomiaru km,ha,h,MTH - dzienny i całkowity
 • Ilość przekraczania prędkości dla każdego progu
 • 3 sterujące wyjścia przekaźnikowe
 • 2 progi prędkości z dowolną konfiguracją prędkości,czasu,strefy
 • podział na strefy bezpieczeństwa hala/teren, przód/tył
 • współpracuje z modułami identyfiacji operatora, zabezpiecza przed uruchomieniem osób niepowołanych, rejestruje personalnie

Informacje techniczne


Zastosowanie

Współpracuje z maszynami zasilanymi paliwem płynnym, gazowym oraz energią elektryczną.

Współpraca z czujnikami


- hallotornowe - służą do pomiaru prędkości, reagują na zbliżenie do pola magnetycznego.
- indukcyjne - służą do pomiaru prędkości, reagują na zbliżenie do metalu jakim mogą być np. śruby na piaście koła, lub nawiercone otwory.
- wstrząsu - wykrywają uderzenia, umożliwiają rejestrację dynamiki jazdy
- położenia - wykrywają lokalizację hala/wolny teren

GPS:
Bardzo silna antena oraz odpowiednio zaprojektowany moduł jest w stanie pobrać nawet najsłabszy sygnał GPS. Dzięki temu wysokiej klasy prędkościomierze wskazują prędkość w wielu betonowych halach.Sygnalizacje i sterowanie są zrealizowane jako


włączenie/wyłączanie zapłonu
włączenie koguta świetlnego
włączenie syreny dźwiękowej (natychmiastowo lub zwłocznie, w pierwszym progu lub w drugim)
zaświecenie kontrolek w kokpicie
włączenie buzzera w kokpicie
chwilowe lub określone czasowo wyłączenie silnika

Sygnalizacja może być zależna od aktualnego położenia geograficznego lub podziału na strefy.

Wsparcie

Konfigurujemy oprogramowanie i wpełni integrujemy z peryferyjnym osprzętem.
Oferujemy zintegrowane i w pełni automnomiczne systemy, kontroli, sterowania i dostępu do maszyn.
Zapewniamy oprogramowanie do komputerów oraz telefonów Smartphone

Skontaktuj się z nami